SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘETÍN

Vás srdečně zve na 9. ročník noční soutěže


 

Soutěž se koná dne 29.srpna 2009 na návsi v Přetíně. Příjezd jednotek a prezentace je od 18:00 hod před místní autodílnou a bowlingovou hernou (viz. mapa). Zahájení soutěže ve 20:00 hod (po setmění)

 

Soutěž je pojištěna u HVP v Klatovech.

 

Propozice:

Soutěž proběhne v kategoriích muži a ženy

Pravidla soutěže - požární útok, dle pravidel pro okres Klatovy nebo dle pravidel požárního sportu - dopravní vedení 2"B"

 

Startovné činí 150,- Kč za 1 družstvo, bude vybíráno při prezentaci.

Družstvo které přijede jako první a odevzdá přihlášku, obdrží prémii - 30 piv, druhé 20 a třetí 10. Proto neváhejte!!!

Možnost ubytování v místním penzionu Chumecký mlýn.

 

Přihlášku zašlete do 20.8.2007 na adresu:

 

Pavel Bača
Na Chuchli 776
339 01 Klatovy 2
tel.: 604 413 164
tel.: 376 393 899 (Jaroslav Zdvořák - velitel SDH)

 

nebo na našem E-mailu: jaroslav.dolak@quick.cz

 

 

 

Tvar přihlášky by měl být následující:

 

Sbor dobrovolných hasičů v .............................
Přihlašuje:
... družstvo žen
... družstvo mužů
klasika .......................                    sport .......................
 
razítko a podpis SDH

 

 

 

Minulého ročníku se zúčastnilo celkem 38 družstev mužů i žen.